Service & underhåll

Luftvärmepumpar behöver rengöras

Alla luftvärmepumpar oavsett fabrikat behöver rengöras för att bibehålla sin effekt. En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmärmepumpens effektivitet. Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen,d.v.s grovfilter, microfilter och kondensor är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt.

 

  • PENGAR ATT TJÄNA- GÖR RENT DIN LUFTVÄRMEPUMP!

  • Luften i ditt hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! Därför måste inomhusdelen till din luft/luftvärmepump hållas ren! Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi. Dessutom sänks livslängden på din anläggning! Rengöring är också viktigt för att hindra bakterie-, svamp- och alg-tillväxt. Din inomhusdel bör rengöras en eller två gånger per år.

  • Rengöring är ingen kostnad – den betalar sig själv! Din energibesparing är mycket större än kostnaden för rengöringen och den återställer din inomhusdels kondensor till sin ursprungseffekt.

  • Vi hjälper dig att serva din värmepump oavsett modell och fabrikat inom hela Hälsingland!